Darwinova evoluce a Inteligentní plán

20.07.2007 • Rubrika: Víra • Odkaz: http://rubriky.cz/darwinova_evoluce_a_inteligentni_plan.php

Následující informace mají za cíl přinést trochu povědomí o věcech ve vědě, které možná nevíme. Pokud nás zajímá, jaká je skutečná pravda, pak jsou následující informace vynikající k dalšímu zamyšlení.
Přirozeně pokud v některé teorii jen hledáme záštitu našeho světového názoru a pravda nás nezajímá, potom nemá smysl číst dál.


Proces replikace DNA - video © WEHI

Následující je psáno zcela laickým slohem. Pro sofistikovanější vysvětlení, přesto i laikem velmi pochopitelné a čtivé, zalistujte v knize Darwinismus a Inteligentní plán (Jonathan Wells / 2006 / Ideal) od výzkumníka s doktorátem z biologie z Discovery Institute. Kniha na konci obsahuje 46! stran soupisu názvů použité literatury, vědeckých článků a studií. Nejedná se tedy o báje a pověsti, co si jeden pán myslí, ale o dobře podložený vhled do tématu.

Jak je to s životem na Zemi?

V 21. století máme dvě hlavní vědecká vysvětlení o původu života na zemi:

Darwinovu evoluci (Darwinismus) a Inteligentní plán (Intelligent design)

Darwinova evoluce tzv. Darwinismus v kostce tvrdí, že všechny organismy jsou modifikovaní potomci společného předka, kteří vznikly akumulací náhodných odchylek a neřízenými procesy.

Inteligentní plán (nebo Inteligentní design) tvrdí, že z empirických důkazů lze některé rysy přírodního světa nejlépe vysvětlit pomocí inteligentní příčiny. Inteligentní plán se opírá o vědecké důkazy, nikoli teologické doktríny, nejedná se o kreacionismus.

Darwinova evoluční teorie

Darwinismus je 150 let starý. Darwin pohlížel na celou problematiku z pohledu biologa, aniž by měl k dispozici pohled na nejtitěrnější stavební kameny života. Buňky byly v té době určité rosolovité tečky, blíže neprozkoumané. Mnoho procesů rozkryla teprve biochemie, která se zabývá fungováním života na molekulární úrovni. Svět mikroskopické "mechaniky" na molekulární úrovni, která probíhá uvnitř živých organsmů je uchvacující. Na první pohled má daleko k neřízené náhodě.

Fakta o Darwinově teorii:
 • Darwin na sklonku života prohlásil, že jeho teorie o vzniku druhů se nezakládá na pravdě.

 • Do roku 2007 stále neexistuje vědecký důkaz, že živočišné druhy se vyvinuly ze společného předka.

 • Na základě fylogeneze (zkoumání buňky, RNA atd.) někteří vědci přicházejí se závěry, že poznatky v této oblasti naznačují, že takzvaný Darwinův evoluční strom má ve skutečnosti spíše tvar pavučiny nebo sítě. Což by ovšem vylučovalo jediného společného předka.

 • Darwinismus se neopírá o jediný vědecky prokázaný fakt, který by pokrokem ve vědě nebyl vyvrácen. Darwinova evoluční teorie je do krve bráněna svými zastánci, kteří si na této určité prázdné bublině udělali doktoráty a kariéry. Darwinisté nyní tvrdí, že ačkoli nezvratný důkaz chybí, Darwinova evoluce je prostě vědecký konsensus. Zkrátka, že vědci to považují za pravdu, ačkoli se to zatím nedá prokázat. Stejné vědecké konsensy byly, že Slunce obíhá Zemi, a ve své době dokonce i že Darwinova teorie není pravdivá.

 • Různí Darwinisté rádi blufují s odkazem na různé studie, jejichž obsah laik nezná, že Darwinova teorie byla prokázána. Ačkoli po prozkoumání takových studií člověk zjišťuje, že neprokazují nic, či dokonce, že nejsou vůbec k tématu.

 • Po prohlášení, že vědecký svět jednomyslně stojí za Darwinovou teorií vznikla mezi renomovanými vědci protestní podpisová akce, kde vyšlo na jevo, že 500 uznávaných vědců s doktoráty a významnými posty na universitách nepovažují Darwinovu evoluční teorii za pravdivou. Za Darwina se následně postavilo 700 vědců. Poměr 500:700 dává tušit, že se nejedná jen o několik nesvéprávných vědců dobrodruhů, kteří by byly z poblouznění mysli jiného názoru nez drtivá většina. Poměr názorů je poměrně vyrovnaný, proč se tedy stále Darwinovo pojetí evoluce vyučuje jako nezpochybněný fakt?

 • Z fosilních nálezů není možné za žádných okolností určit, kdo z nich je předek, kdo potomek, kdo otec, kdo syn. Tím méně, která kostra se případně vyvinula z které kostry. Jedná se jen o spekulace a dosazení nálezu do předem připravené struktury Darwinova stromu, ačkoli příslušnost na dané místo nemůže nic prokázat. (Mluvíme zde hlavně o chybějícím mezičlánku mezi dvěma živočišnými druhy.)

 • DNA obsahuje molekulu s programem, jak se mají jiné molekuly sestavit, aby vznikla např. živá buňka. (Video na dokreslení: mechanika seskládání proteinu z RNA). Pokud by se molekula DNA seskládala náhodně do svého současného tvaru, protože jí tak zkrátka diktují chemické zákonitosti, potom by v jejím řetězci nebyla obsažena žádná informace. Přítomnost informace vylučuje náhodu. Informace je něco, co vzniklo z inteligentní příčiny, jinak nejde o informaci. Novinový článek je sice jen shluk písmen, ale jsou sestaveny lidskou inteligencí, proto dávají význam, článek lze přečíst a získat z něj od pisatele informaci. Pokud se jedná o nahodilý shluk písmen, žádnou informaci z nich nelze získat, neboť žádnou informaci neobsahuje.

 • Bičík trávící bakterie (video) byl neviditelný až do doby vynálezu elektronového mikroskopu. Tato bakterie má bičík, který je v těle bakterie připojen k motoru (obsahuje rotor, stator, hřídel), až na to, že tento motor je molekulární nano motor. Otáčí bičíkem 100000x za minutu a bakterie tak pluje tekutinou jako motorový člun po jezeře. Tento motor je však sestaven pouze z několika molekul a je již více nezjednodušitelný. Pokud by chyběla jediná molekula, nefungoval by. Nemohl se vyvinout postupným vývojem ani náhodnou kolizí. Musel být rovnou sestaven podle konkrétního plánu takový jaký je. Má přesnou funkcionalitu s konkrétním designem. (Jak mají být molekuly v motoru rozmístěny je zakódováno v DNA bakterie. Původ programu zakódovaného do DNA je neznámý.)

 • Srážlivost krve je relizován kaskádou proteinových molekul, kdy se více jak dvanáct těchto molekul musí postupně jedna zapojit do druhé, aby došlo k žádanému výsledku. Přičemž tyto molekuly jsou velmi složité sami o sobě, přesto do sebe jedna k druhé přesně zapadají a vytváří žádaný efekt. A to pouze za situace, kdy se poraníme, za jiných okolností k tomuto pospojování nesmí dojít, jinak by se nám krev srazila v žilách. Jakoby molekuly "věděly", co mají přesně udělat, kdy to mají udělat a byly k tomu vzájemně uzpůsobeny, aby to mohly udělat. Přičemž z jejich perspektivy je nějaké vykrvácení organismu, jehož jsou mikrosoučástí, mimo jejich rozlišovací schopnost. Proto se nemohly vyvynout ani uzpůsobit tomuto požadavku v běhu času, protože o něm nemohou "vědět".

 • Způsob jakým funguje byť jen světlocitlivá tečka (očíčko) nejprimitivnějšího hmyzu, opět vyžaduje sérii sofistikovaně na sebe navazující nezávislých částí, kdy je výstup z jedné části předáván na vstup další části, aby se mozek mohl dozvědět danou informaci a tu nějak interpretovat. O komplexním fotografickém 3D vidění člověka ani nemluvě.

 • Darwinisté bojkotují publikování ve vědeckých časopisech práce ne-darwinistů s odůvodněním, že se nejedná o vědu. A že se nejedná o vědu vědí proto, protože se o těchto věcech nepíše ve vědeckých časopisech. (Hlava-22)


Celá záležitost kolem Darwinismu má spíše určitý sociologický rozměr, spíše než vědecký. Pokud by zastánci Inteligentního plánu byli více slyšet a více se zkoumalo tímto směrem, potom hrozí, že by nakonec všichni Dawinisté přišli o své sociální postavení váženého doktora přírodních věd, protože by náhle byly odborníky na něco, co by v tu chvíli byl jen jeden velký nepodložený výmysl. Nebo proč by se Darwinisté tak vehementně snažili umlčet zastánce Inteligentního plánu, pokud je Inteligentní plán naprostý nesmysl? Pokud by to byl nesmysl, nebylo by třeba se ho bát. Sám by se zahubil novými poznatky. Ale spíše to vypadá že nové poznatky zahubí Darwinismus.

Možná až nová generace vědců přinese více světla do této situace. Vědci, kterým s objasněním pravdy neskončí teplé akademické místečko.

Pravděpodobně stojíme na počátku další vědecké revoluce, kdy padne další představa, že "Slunce obíhá Zemi". Kdo ví?

Videa k tématu:

- WEHI vizualizace
- Vizualizace vzniku rakoviny
- BioVisions at harvard
- DetectingDesign
- Bičík bakterie
- The Privileged Planet
- Case for Creator


Rady a názory k tématu : Darwinova evoluce a Inteligentní plán


Pražské koupaliště U Veselíka čeká kuličkové kláníPřevod z win-1250 do UTF-8 konvertorČeskou kuličkářskou elitu čeká mistrovství ČRPátek 13.Kuličková sezóna odstartuje turnajem na Střeleckém ostrověRadary v PrazePočtem mohou zamíchat NULL hodnotyBlu-rayNové album Jean Michela JarrehoSMS zdarmaRubriky

Názory a rady Darwinova evoluce a Inteligentní plán

Vaše názory a rady k tématu Darwinova evoluce a Inteligentní plán. Vyjádřete svůj názor nebo poznatek.

Komentář 
Jméno    Věk (volitelně)

 

Následují komentáře návštěvníků. Kterýkoli příspěvek může být vymazán, zvláště urážlivé, vulgární nebo mimo téma, které nejsou povoleny.

23.11.2007 10:16
je to naprosto nepřehledné asi si autor nedal na práci záležet

Petra (56)01.11.2007 11:17
To je legrační onen příspěvek pana Karla. Ve shodém duchu smetení tématu ze stolu by, dle článku, bylo možné říct, že Darwinismus je jen materialistická propaganda bez vědeckých důkazů, které by ji potvrzovali... Mám hlavně pocit, že kdo si myslí, že má úplně jasno, že toho vlastně zatím ví jen velmi málo...

Marie (14)23.09.2007 22:17
Mou úctu mají moji předkové, protože mi umožnili žít. Mou úctu má Kristus, Koperník, Darwin, Jan Hus a mnoho dalších statečných lidí, kteří za cenu vlastního nepohodlí až ztráty vlastního života ostatním lidem sdělili a vysvětlili své objevy, své nové pokrokové názory, své pokrokové fylosofické a morální myšlenky, kteří pomohli a pomáhají ostatním lidem lépe žít.

František19.08.2007 23:24
Vážený pane, žehráte na tendenčnost uvedeného článku, ale přitom je Váš článek viditelně tendenční. František

Karel (28)10.08.2007 12:48
Ale no tak... mame zapotrebi takto tendencne pojate clanky? Anebo to byl vtip a la Bobby Henderson a jeho letajici spagetova prisera ci cajova konvice Bertranda Russella? Korelace se nerovná kauzalitě a intelligent design nesplnuje radu vědeckych kriterii - je to jen kreacionisticka propaganda zabalena tak, aby to vypadalo vedecky.

10


Seznamka
světlometysynonyma
Darwinova evoluce a Inteligentní plán
Články jsou vkládány návštěvníky tohoto serveru. V případě, že v textu rozpoznáte své dílo, sdělte tuto skutečnost, článek bude zakázán. Články je možné přebírat a citovat za podmínky uvedení "zdroj: Rubriky.cz". Bez této poznámky není dovoleno texty citovat.

Vložte článek | Ochrana soukromí | Kontakt


Stránky používají soubory cookies k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklam. Používáním stránek s tímto souhlasíte. Detaily